Site Overlay

Publications

Ongoing Research

2022-2025 Gospostrateg VI – The monitoring of innovation performance of firms and regulatory impact assessment: developing tools to support economic policy Link

2020, Liberda Barbara, Do women earn their potential income?, Conference paper, CEST 2020, Current Economic & Social Topics, 18-19 December 2020. Link

Publications

 • 2022, Liberda, B., Sałach, K. & Pęczkowski, M. The Effects of Child Benefit on Household Saving. Journal of Family and Economic Issues (2022). https://doi.org/10.1007/s10834-022-09834-3 Link
 • 2021, Liberda B., Sałach K. & Pęczkowski M., The effects of child benefit on household saving, Working Papers 2021-02, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw. Link
 • 2018, Liberda Barbara, Performance of male and female led firms, International Journal of Contemporary Management, Volume 17 (2018) Number 2, pp. 85-95. DOI 10.4467/24498939IJCM.18.019.8543 Link
 • 2017, Joanna Tyrowicz, Magdalena Smyk, Barbara Liberda, Talent workers as entrepreneurs: a new approach to aspirational self-employment, Bank i Kredyt, 48(6), 2017, 571–592. Link
 • 2017, Liberda Barbara, Olga Zajkowska, Innovation and entrepreneurship policies and gender equity, International Journal of Contemporary Management, Volume 16 (2017) Number 1, p. 37–59. Link
 • 2016, Liberda Barbara, Oszczędności gospodarstw domowych – analiza przekrojowa i analiza kohort, in Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, red. Joanna Rutecka-Góra, 2016, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, pp. 25-40. Link
 • 2016, Liberda B., Analiza konsumpcji, ubóstwa i dobrobytu: Angus Deaton – Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 2015, Ekonomista, nr 2, s. 271-278. Link
 • 2015, Liberda Barbara, Macroeconomic savings in Poland, Ekonomista, 4, 437-451. Link
 • 2015, Liberda Barbara, Przezorność. Kto oszczędza w Polsce, II wydanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 2015, A. Kolasa, B. Liberda, Determinants of saving in Poland: are they different than in other OECD countries?, Eastern European Economics,53:2, 124-148, Link
 • and A. Kolasa, B. Liberda, 2014, Working Papers No. 13/2014 (130), University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Link
 • 2015, Kwiatkowski E., B. Liberda, redakcja naukowa, Determinanty rozwoju Polski: Rynek pracy i demografia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 473.
 • 2014, Liberda Barbara (co-author), Poland Country Economic Memorandum: Poland Saving for Growth and Prosperous Aging, World Bank, pp. 220, Link
 • 2014, M. Smyk, J. Tyrowicz, B. Liberda, Age-productivity patterns in talent occupations for men and women: a decomposition, Post-Communist Economies, Vol. 26, No. 3, 401-414, Link
 • and B. Liberda, J. Tyrowicz, M. Smyk, 2013, Working Papers No. 27/2013 (112), University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Link
 • 2014, Liberda B., M. Peczkowski, Life cycle income of women and men in Poland, QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMIC RESEARCH, Vol. XV, No. 1, 76-91. Link
 • 2013, Liberda Barbara, Przezorność. Kto oszczędza w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 106.
 • 2013, Liberda Barbara, M. Pęczkowski, Households’ saving mobility in Poland, Statistics in Transition-new series, Summer 2013, Vol. 14, No. 2, pp. 273-286; Link
 • and B. Liberda, M. Pęczkowski, 2012, Polarization of household saving in Poland during financial crisis 2007-2010,Working Papers No. 19/2012 (85), University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Link
 • 2013, Liberda Barbara, I. Świeczewska, Ł. Tomaszewicz, Metody bilansowe w analizie sektora sportowego w Polsce, w Metody ilościowe w ekonomii, Tom 1, red. B. Kryk, Uniwersytet Szczeciński, 223-238.
 • 2012, Liberda Barbara, M. Pęczkowski, E. Gucwa-Leśny, How do we value our income from which we save?, Scientific Annals of the „AlexandruIoanCuza” University of Iasi ~ Economic Sciences Section ~ SAAIC, Vol. 59, No. 2, pp. 93-104; Link
 • and B. Liberda, M. Pęczkowski, E. Gucwa-Leśny, 2011, Working Papers No. 3/2011 (43), University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Link
 • 2011, Liberda Barbara, Wellbeing and Competences of Individuals in Local Communities in Poland, Editor and Introduction, Warsaw University Press, Warsaw, s. 211.
 • 2011, Liberda Barbara, M. Szymczak, Earning and Saving Competences of Individuals in a Local Community in Poland, w Potencjał rozwojowy wybranych gmin w Polsce, E. Okoń-Horodyńska, red., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 75-108;
 • and B. Liberda, M. Szymczak, 2011, Working Papers No. 8/2011 (48), University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Link
 • 2011, Liberda Barbara, M. Szymczak, M. Pęczkowski, Kompetencje do uzyskiwania dochodu osobistego w wybranych społecznościach lokalnych w Polsce,w Capability to social progress in Poland’s regions, D. Tomczak, ed., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 93-134.
 • 2011, Liberda Barbara, Wyzwania nowych obszarów badań statystycznych, w Statystyka w służbie publicznej. Wyzwania XXI wieku, US w Krakowie, K. Jakóbik, red., s. 58-63.
 • 2011, Liberda Barbara, M. Pęczkowski, Does a Change of Occupation Lead to Higher Earnings?, Statistics in Transition-new series, Vol. 12, No. 1, pp. 193-206, Link
 • and B. Liberda, M. Pęczkowski, Working Papers No. 9/2011 (49), University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Link
 • 2009, Liberda Barbara, M. Pęczkowski, Regional Distribution of Household Income and Household Human Capital, w Civilizational Competences and Regional Development in Poland, B. Liberda, A. Grochowska, Eds., Warsaw University Press, Warsaw, s. 105-130.
 • 2009, Liberda Barbara, Konwergencja gospodarcza Polski, redakcja naukowa oraz Wprowadzenie, s. 13-17, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Tom VII, PTE, Warszawa, s. 584.
 • 2009, Liberda Barbara, E. Maj, Idee i nowoczesny wzrost, w Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności,red. B. Fiedor, Z. Hockuba, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Tom II, PTE, Warszawa, s. 92-120.
 • 2009, Liberda Barbara, A. Grochowska, Civilizational Competences and Regional Development in Poland, Editors and Introduction, Warsaw University Press, Warsaw, pp. 292.
 • 2008, Liberda Barbara, Patenty w skali światowej, regionalnej i w poszczególnych krajach, w Tendencje innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa i Kraków, s. 13-21.
 • 2007, Liberda Barbara, Income Preferences and Household Savings, GospodarkaNarodowa, Rok XVIII, nr 9 (193), s. 19-30, Link
 • 2007, Liberda Barbara, M. Pęczkowski, Factors Determining Income Valuation by Households, in Values and Economy, eds. Marko Polič, B. Bajec, L. Komidar, SloveniaUniverza v Ljubljani, Ljubljana 2007, s. 163-172.
 • 2007, Liberda Barbara, Recenzja książki, K. Malaga, P. Kliber, 2007, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 4 (30), 2007, s. 123-126.
 • 2005, Liberda Barbara, Savings in Poland in the Year of the EU Accession, in Economy and Foreign Trade of Poland in 2004, Foreign Trade Research Institute, Warsaw 2005, 7-17.
 • 2005, Liberda Barbara, Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, Ekonomista, nr 4, s. 429-447.
 • 2005, Liberda Barbara, Oszczędności w Polsce w roku akcesji do Unii Europejskiej, w Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2004 roku, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2005, s. 28-37.
 • 2005, Liberda Barbara, M. Pęczkowski, Mobilność oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, Ekonomia, nr 17, s. 28-42. Link
 • 2005, Liberda Barbara, Analiza przekrojowa stóp oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce w 2001 roku, w Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, S. Krajewski, L. Kucharski, red., Uniwersytet Łódzki, s. 167-183.
 • 2004, Liberda Barbara, Savings and Economic Growth, in Economy and Foreign Trade of Poland in 2003, Foreign Trade Research Institute, Warsaw 2004, pp. 36-45.
 • 2004, Liberda Barbara, T. Tokarski, Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, Gospodarka Narodowa, Rok XV, nr 3 (151), s. 16-26;
 • oraz w Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, S. Krajewski, L. Kucharski, red., 2004, Uniwersytet Łódzki, s. 87-95;
 • 2004, Liberda Barbara, Oszczędności i wzrost gospodarczy, w Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2003 roku, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s. 37-46.
 • 2004, Liberda Barbara, B. Górecki, M. Pęczkowski, Saving from Permanent and Transitory Income. The Case of Polish Households, Ekonomia, nr 14, pp. 7-22; Link
 • and B. Liberda, B. Górecki, M. Pęczkowski, 2004, Consortium of Household Panels for European Socio-Economic Research, CHER, No. 15, Luxembourg, Link
 • 2003, Liberda Barbara, B. Górecki, M. Pęczkowski, 2003, Uncertainty of Households Income in the European Union Countries and Poland, EMERGO, Vol. 10,No.4 (38), pp. 2-15; Link
 • and B. Liberda, B. Górecki, M. Pęczkowski, 2003, Consortium of Household Panels for European Socio-Economic Research, CHER, No. 13, Luxembourg. Link
 • 2003, Liberda Barbara, Savings and Economic Growth, in Economy and Foreign Trade of Poland in 2002, Foreign Trade Research Institute, Warsaw 2003, pp. 19-29.
 • 2003, Liberda Barbara, Pełny rachunek oszczędności, w Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, S. Krajewski, T. Tokarski, red., Uniwersytet Łódzki, 73-80.
 • 2003, Liberda Barbara, Oszczędności i wzrost gospodarczy, w Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2002 roku, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2003, s. 28-38.
 • 2002, Liberda Barbara, A. Rogut, T. Tokarski, Wzrost gospodarczy, oszczędności i inwestycje w krajach OECD i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Ekonomista, nr 3, 397-412;
 • oraz w Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, S. Krajewski, T. Tokarski, red., 2002, Uniwersytet Łódzki, s. 87-104.
 • 2002, Liberda Barbara, Savings and Economic Growth, in Economy and Foreign Trade of Poland in 2001, Foreign Trade Research Institute, Warsaw 2002, pp. 32-40.
 • 2002, Liberda Barbara, T. Tokarski, P. Kaczorowski, Wpływ stóp procentowych i stóp podatkowych na oszczędności i inwestycje, Gospodarka Narodowa, Rok XIII, nr 1-2 (125-126), s. 47-68.
 • 2002, Liberda Barbara, Oszczędności i wzrost gospodarczy, w Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2001 roku, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002, s. 34-42.
 • 2001, Liberda Barbara, Savings and Economic Growth, in Economy and Foreign Trade of Poland in 2000, Foreign Trade Research Institute, Warsaw 2001, pp. 38-47.
 • 2001, Liberda Barbara, Zrozumieć oszczędzanie, w Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości, A. Wojtyna, red., PTE i Bellona, Warszawa, s. 285-305.
 • 2001, Liberda Barbara, Oszczędności i wzrost gospodarczy, w Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2000 roku, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, s. 26-35.
 • 2000, Liberda Barbara, Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, PTE – Bellona, Warszawa, s. 152.
 • 2000, Liberda Barbara, Stopy oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, w Dziesięć lat po okrągłym stole. Stan gospodarki i nauk ekonomicznych w Polsce, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, s. 264-280;
 • oraz Liberda Barbara, 1999, Household Saving in Poland, CASE, Studies and Analyses, No. 187, pp. 1-23, Link
 • 1999, Liberda Barbara, Wpływ reformy systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce na oszczędności, Gospodarka Narodowa, nr 5-6, s. 1-16;
 • oraz Liberda Barbara, 1999, Costs and Benefits of the Pension System Reform in Poland – Impact on Savings, in B. Liberda, Household Saving in Poland, CASE, Studies and Analyses, No. 187, pp. 24-43, Link
 • 1999, Liberda Barbara, T. Tokarski, Determinanty oszczędzania i wzrostu gospodarczego w Polsce w odniesieniu do krajów OECD, Ekonomista, nr 3, s. 249-268;
 • oraz B. Liberda, T. Tokarski, 1999, Determinants of Saving and Economic Growth in Poland in Comparison to the OECD Countries, CASE-CEU Working Papers, No. 24, p. 1-27, Link